torsdag 31. juli 2008

Sponsorer

Det ble fort fullt inni bilen, men PÅ bilen er det fortsatt plass. Vi har bestemt oss for å selge noen kvadratmeter til reklame.

Alle som kjøper sponsorpakke, får reklame på bilen og banner på nettsiden. Websiden er en suksess så langt, og vi skal jobbe hardt med å publisere fersk informasjon underveis. Dersom du ikke har bestemt deg for å bli sponsor, er det fortsatt en mulighet.

Målgruppen for sponsorene er ikke i Sentral-Asia, men derimot er det en stor målgruppe som kommer til å se bilder fra turen i etterkant, hvor logo kommer godt frem.

Ønsker du sponsoravtale? Kontakt oss!

tirsdag 29. juli 2008

Vaksinering

Alle utenom Arve (han tok bildet...)I dag besøkte den "norske" delen av asiagjengen Tønsberg Reiseklinikk for å få nødvendige vaksiner sprøytet direkte inn i blodet. Sykepleieren måtte bla igjennom urørte hvite sider i sitt vaksineleksikon for å finne informasjon om landene vi skal til. Hun har aldri hatt besøk av noen som ville reise dit – vi var de første!

Vi fikk Hepatitt A som beskytter mot bakterier i mat og drikke, og stivkrampevaksine som beskytter mot stivkrampe – som for øvrig sprees mest gjennom dyreavføring (altså en slags donglebærsykdom).

Vaksinedamen var meget hyggelig og hadde lang erfaring innen yrket. Vi fikk masse praktisk informasjon: «Dere er 8 gutter. Bandittene vil helst ta neste bil.», «Når dere får høydesyke, kan dere bli veldig slitne eller veldig aggressive. Det kan hende at dere ikke merker det selv en gang». Til slutt fikk vi gratis myggspray og desinfeksjonsvæske. Med smil fra øre til øre, og plaster på begge armene, forlot vi stedet.

Når reisen blir kjedelig, kan vi lese litt om alle slags sykdomer som står beskrevet i vårt vaksineringsbevis (International Certificate of Vaccination).

Vi har vurdert å ha med motgift mot slangebitt, ettersom vi skal bo i telt store deler av turen. Det finnes dessverre ingen universalmotgift for slangebitt - man må ha en type motgift for hver slange. Stort sett rekker man ikke å spørre en slange «Hva heter du?», før den biter deg, så vi får bite i det giftige eplet, og klare oss uten.


Stian - lettere nervøs


Marek


Eirik - det er no' sprøyt at dette gjør vondt.


Arve


Stivkrampe sprees ofte gjennom donglebær. 1000 vill-kameler venter på oss i Kasakhstan!

torsdag 24. juli 2008

The Idea and all the Preparations

Hele idéen ble født 16. januar 2008. Etter en lang arbeidsdag satt Arve K, Marek C, Stian H og Thomas S sammen i Hus 33. «Vi kjøper en drittbil og kjører helt til Kina!» «Hva gjør vi der?». Forlater den der på en eller annen parkeringsplass, for så å ta et fly hjem, var svaret. Alle var begeistret over idéen. «Hvis dere virkelig skal på den turen, blir jeg med – helt sikkert!»

The whole idea was born on January 16th 2008. After a long working-day was ended, Arve K, Marek C, Stian H and Thomas S sat together in House 33. "We’ll buy a crappy car and drive it all the way to China". "What will we do then?" Leave the car at a random car park and then travel by air home, was the answer. Everyone was excited about this idea. "If you guys really are going on that trip, I’ll go with – for sure!"

Etter en stund fant vi ut at det ikke var mulig å krysse den kinesiske grensen med en privatbil, eller at det kunne bli svært dyrt. Vi endret planene, og bestemte oss for å besøke «-stan»-landene (Kasakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan). Almaty i Kasakhstan er et rimelig billig sted å fly hjem fra.

After a while we found out that crossing the border to China in a private car was not possible or at least very expensive. We changed our plans and decided to meet the Stans (Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan). Almaty in Kazakhstan is a reasonably cheap destination to return from.

Visum
Vi reiser gjennom 17 forskjellige land, hvorav 6 av dem krever visum. Vi er fra fire forskjellige nasjonaliteter, så å skaffe visum til alle oss var litt av en jobb. Vel, vi er nesten ferdig nå! Vi har fått utlevert 43 individuelle visum så langt, og brukt omtrent 20 000 kr på gebyrer og avgifter. Den tidligere Sovjetunionen var verdens største byråkratimaskin, noe som fortsatt er synlig i de tidligere Sovjet-landene. Vi strever for tiden med å få visum til Uzbekistan for Norge og Polen, og er derfor i kontakt med enda et reisebyrå for å få de nødvendige godkjennelsene som trenges. Men vi håper at det snart skal gå i orden.

Visa
We are travelling through 17 different countries, whereof 6 require visas. Four different nationalities are represented among us, so getting visas for all of us are quite a job. However, we’re almost done now. We’ve got 43 individual visas issued so far, spending around 2500 EUR on fees. The former Soviet Union was the world’s largest bureaucratic machine; something one still easily can see in the former Soviet States. And we are currently struggling to get Uzbekistani visas for Norway and Poland. We are therefore in contact with yet another travel agency to get the necessary approvals. We hope to get this done soon.


Bilene
Bilene våre kjøpte vi på eBay – så simpelt er det. Har du en eBay-konto? Ja, da kan du også kjøpe biler på nett, krangelfritt og uten problemer. Vel, det er ikke akkurat så enkelt. Begge bilene har rattet på høyre side, da de er kjøpt i England. En Isuzu Trooper V6, 1993-modell med 177 hestekrefter var til salgs. Det var en tøff budrunde på bilen, men Peter – vår erfarne eBay-handelsmann – lukket kjøpet i siste sekund. 3600 kr er ikke en gal pris for et slikt dyr av en bil.

The cars
We got our cars from eBay – it is as simple as that. Do you have an eBay account? Yes, then you can also purchase cars online, hassle free and without any trouble. Ok, it’s actually not that easy. Both cars are RHD (right hand drive) because they were bought in the UK. An Isuzu Trooper V6, model 1993, 177 horsepower was on sale. It was a tough bidding round on the car, but Peter – our experienced eBay dealer – sealed the deal in the last second. 360 Pound Sterling is not too bad for such a beast of a car.


Den andre bilen vi fant som passet turen vår, var en Mitsubishi Pajero, også ’93-modell, manuell girkasse og en 115 hestekrefters turbodieselmotor. Det beste med den er at den har aircondition! Alt dette til salgs rett i nærheten av Oxford. Den tidligere eieren var på vei til å flytte inn i et nytt hus, og trengte sårt noen penger til innredning. Det ble 7000 kr, og Thomas trodde han hadde gjort en god handel. «Vi må bare fikse turboen, airconditioneren, frontruta, batteriet, viftereima og blinklysene». Mye å fikse, men ingenting er umulig for polske mekanikere. De klarte det på bare fire dager, styrt av Mareks far. Thomas hadde heller ikke forstått kommentaren som stod på eBay: «The boot is dogged», hvilket betydde at eieren hadde en svær og hårete hund i bagasjerommet. Etter en tretimers vaskejobb var lukta borte. Bilen var «de-dogged» (av-hundet).

The other car we found suitable for our trip was a Mitsubishi Pajero, also ‘93 model, manual transmission, and 115 horsepower turbo diesel engine. The best thing, though, is that the Pajero has got air conditioning. All this was for sale on eBay, close to Oxford. The former owner was about to move into a new house, and needed money badly for some furniture. 700 Pounds in cash were handed over, and Thomas thought he’d landed a clever deal; "We just have to fix the Turbo, the air-conditioner, the windscreen, the battery and the flashers". A lot of things to fix, but nothing are impossible for Polish mechanics. They fixed it in only four days, directed by Marek's father. Thomas had also not understood the notice on eBay: "The boot is dogged." (“boot” is a UK term for “trunk”) It meant that the owner used to have a big hairy dog in the boot. After a three hour cleaning session we were rid of the smell. We’d "de-dogged" the car.


200 000 kuer venter på oss i Kasakhstan. Tegning av Marek.
200,000 cows are awaiting us in Kazakhstan. Drawing by Marek.

fredag 18. juli 2008

Live Tracking via GPS and satellite

Vi har laget en løsning for Live Tracking av vår posisjon og reiserute. Vi vil oppdatere vår posisjon (med høyde) 2-10 ganger til dagen. GPS-koordinater vil bli lastet opp via satellitt-telefon til en database på internett. Google Maps henter så ut data fra denne databasen, og tegner reiseruten vår. Etter turen vil vi laste inn mer nøyaktige data (to punkter i minuttet). Kartet blir publisert ved avreise.

We have developed a system for live tracking of our position and route via internet. We will update our position one to ten times a day. GPS coordinates are beeing uploaded to a internet database via satellite phone. Google Maps gets the data from the database, and draws the path on the map. After the expedition, we will publish a more detailed route (two points per minute). The map will be published by departure.

tirsdag 15. juli 2008

Welcome to Central Asia 2008


Klikk på kartet for å forstørre
Click on the map to enlarge

Ingen kan vel tenke seg å dra på ferie til land som f.eks Turkmenistan eller Tadsjikistan, men for oss er det den beste destinasjonen. Utfordringene er store, men interessen og spenningen med fjerne kulturer er enda større. Det er derfor vi har bestemt oss for å dra til Sentral-Asia, og oppleve noen av de mest øde steder i verden.

No one would consider going on vacation to countries like Turkmenistan or Tajikistan, but for us it is the perfect destination. The challenges are great, but the interest in and excitement of remote cultures is even greater. That is why we decided to go to Central Asia and experience some of the most desolate places in the world.

Vi er 8 gutter fra 4 forskjellige nasjoner (Norge, Østerrike, Sveits, Polen). Galskap, humør og kreativitet er våre felles evner. Vi kjører 2 firehjulstrekkere (Mitsubishi Pajero og Isuzu Trooper). Dette blir vårt hjem for over 3 uker. Når kroppen sier «nok», slår vi opp teltene på et avsidesliggende sted. Hensikten med turen er å oppleve kulturrikdommene i disse landene, noe som innebærer både russisk, kinesisk og arabisk kultur. Unik arkitektur, orientalsk mat, spesielle opplevelser med lokalbefolkning, nydelig natur. Dette finnes uansett om landet er rikt eller fattig. Central Asia 2008 blir en veldig verdigfull og opplevelsesrik tur vi aldri kommer til å glemme. Vi har jobbet hardt i flere måneder med forberedelser, og er nesten ferdig.

We are eight guys from four different nations (Norway, Austria, Switzerland and Poland). Insanity, high spirits and creativity are our common abilities. We are going to use two 4WD cars (Mitsubishi Pajero and Isuzu Trooper). They will be our homes for 3 weeks. When our bodies say “stop”, we will put up our tents in a remote place. The purpose of the trip is to experience the richness of culture in these countries, which means we will get to know the Russian, Chinese and Arabic cultures. Unique architecture, oriental food, special contact with the locals and beautiful scenery; these things exist in all countries, they be rich or poor. Central Asia 2008 will be a memorable and eventful trip we will never forget. We have worked for months with preparations, and are almost done.

Polen
Turen starter offisielt i Polen, hvor halvparten av mannskapet kommer med fly fra Torp til Katowice. Der gjør vi de nødvendige innkjøp, og har en grillfest.

Poland
The trip officially starts off in Poland where half the crew will arrive by plane from Torp to Katowice. There we will buy some necessities, and have a barbecue.


Slovakia, Østerrike, Ungarn, Romania, Serbia, Bulgaria og Hellas
Fredag kveld kjører vi til Wien hvor de fire andre venter. Da er gjengen komplett, og vi kjører mot syd. Meningen er å komme seg så fort som mulig til Tyrkia. Vi kjører gjennom Ungarn, Serbia, Bulgaria og Hellas.

Slovakia, Austria, Hungary, Romania, Serbia, Bulgaria and Greece
Friday night we go to Austria where the four other guys are waiting. Then the party is complete and we will turn south. We mean to get to Turkey as fast as possible, and we will drive through Hungary, Serbia, Bulgaria and Greece.


Tyrkia
Vår første lengre stopp er i Istanbul. Vi får en dags omvisning i byen av en bekjent. De neste dagene kjører vi til Ankara, Trabzon, Erzurum, og til grensen til Georgia, ved Posof.

Turkey
Our first stop of some length will be in Istanbul. We will be shown around the city by an acquaintance. The next days we will go to Ankara, Trabzon, Erzurum and to the border of Georgia, by Posof.


GeorgiaGeorgia
Georgia er et vakkert land med unik natur, og ligger i Kaukasusfjellene. Vi tilbringer en eller to dager her, og kjører så hovedveien videre til Aserbajdsjan.Georgia - hit skal vi!

Georgia
Georgia is a beautiful country with unique scenery, and is situated in the Caucasus Mountains. We will spend a day or two here, and then take the main road to Azerbaijan.


Aserbajdsjan
Hovedstaden, Baku, er en moderne by bygget på oljeindustri. Vi tar båt herfra over Det kaspiske hav til Turkmenbasji.

Azerbaijan
The capital, Baku, is a modern city built around the oil industry. We will go by boat from here, over the Caspian Sea to Turkmenbashy.
Turkmenistan
I Turkmenistan kjører vi mot Asjkhabad, som er en nydelig by. Vi overnatter i ørkenen på veien dit. Etter en dag i Asjkhabad, kjører vi mot nord igjen, gjennom steinørken over til Uzbekistan.

Turkmenistan
In Turkmenistan we go to Ashgabat, the capital, which is a beautiful city. We will spend the night in the desert on our way there. After a day in Ashgabat we turn back north through the stone desert to Uzbekistan.Lyst på melon?
You want a melon?


Statuen snur seg etter solen
The statue turns towards the sun
Gasskrater i ørkenen
Gas crater in the desert

Uzbekistan
I Uzbekistan ligger den nesten uttørkede Aralsjøen, kanskje best kjent for skipene som står på bakken flere mil fra nærmeste vann. Grunnen til uttørkingen, er at Russland har drenert sjøen til bruk for vanning av bomullsmarker. Sarkamand og Tashkent er to orientalske byer verdt å besøke.

Uzbekistan
In Uzbekistan we find the almost dried up Aral Sea, maybe best known for the ships that are now left on dry land miles and miles from water. The reason for this desiccation is that Russia has drained it to get water for cotton-fields. Sarkamand and Tashkent are two oriental cities worth a visit.
Aralsjøen er på god vei til å bli uttørket. Dessverre er det ingen vei ut...
The Aral Sea is almost dried up. Lets hope we are not too drained to move on...

Tadsjikistan og Kirgisistan
Dette er to land som ligger veldig høyt over havet, og er blant annet kjent for verdens høyeste vei som kan kjøres med bil på - Pamir Highway. Grusvei med trange svinger, over 4500m over havet. Et fantastisk landskap og helt unik natur, på verdens mest øde sted - det er turens hovedmål! Vi regner med å kjøre helt frem til den kinesiske grensen. Vi kjører videre og avslutter turen i Kasakhstan.

Tajikistan and Kyrgyzstan
These two countries are situated very high above sea level, and is especially known for the Pamir Highway, the topmost road you can travel by car. A gravel road with narrow turns, more than 13,600 feet above sea level. A fantastic and unique scenery at the most desolate place on earth – this is the main goal of our journey! We will probably go all the way to the Chinese border. We press on and finish our trip in Kazakhstan.


Kasakhstan
Kasakhstan er et gigantisk land, kanskje mest kjent for filmen Borat. Vi skal undersøke om filmen gjenspeiler et reelt bilde av Kasakhstans befolkning og kultur. Landet består stort sett av stepper og ørken, hvor det kryr av slanger, skorpioner og ulver. Planen er å selge bilene i Almaty og ta fly til London.

Kazakhstan
Kazakhstan is an enormous country, maybe best known from the movie Borat. We will try and find out if the film presents the people and culture of Kazakhstan correctly. The country consists mostly of steppe and desert, swarming with snakes, scorpions and wolves. The plan is to try and sell the cars in Almaty and catch a plane to London.150 000 ulver venter på oss i Kasakhstan. Tegning av Marek.
150,000 wolves are awaiting us in Kazakhstan. Drawing by Marek.

Ta på beltet og følg med! Dette blir en spesielt spennende reise!

Buckle up and stay with us! This will be a very exciting journey!