Sunday, August 3, 2008

The Pamir Highway


Afganistan ligger på den andre siden av elva.
Afghanistan on the other side of the river
Det fines noen få godt kjente fjellveier i verden. Karakoram Highway (KKH), som forbinder Kina og Pakistan, er sannsynligvis mest kjent. KKH er den høyeste stenlagte internasjonale vei. I Andesfjellene i Peru finnes Ticliopasset, en stenlangt vei som går opp til 4843 meter over havet.

There are a few well-known high mountain roads in the world. The Karakoram Highway (KKH) connecting China and Pakistan is probably best-known. KKH is the highest paved international road. In the Andean Mountains in Peru you can find the Ticlio Pass, a paved road ascending to 4.843 meter above sea level.

Central Asia 2008 har formet seg sagte men sikkert – og vi holder oss lavt. Pamir Highway er kjent for å være den andt-høyeste internasjonale vei i verden (4655 meter). Denne ukjente og ofte forsømte "lillebror" blandt Sentral-Asias fjeller, ser ut til å passe oss bra.

Central Asia 2008 has grown from humble roots – and we are staying low. Pamir Highway is known as the second-highest altitude international highway in the world (4.655 m). This unknown and often neglected "younger brother" among Central Asia’s mountain roads seems to suit us well.

På tross av å kalles en hovedvei, er veien dårlig vedlikeholdt. Noen steder er den stenlagt, men det er ofte grus/jord, på steder som er kraftig ødelagt av erosjon, jordskjelv, snø- og fjellskred. Veien ble bygget av det Sovjetske militæret i 1931, for at tropper, transporteringer og proviantforsyninger kunne bli levert til det som var den mest avsidesliggende utpost i det Sovjetske imperiet. Det er fortsatt geografisk avsides i dag, fordi det er få mennesker som bor så høyt som 4000 meter over havet, og det er også lite transport og kommunikasjon der. Det hele høres ut som et perfekt eventyr.

Despite being called a highway, the road is poorly maintained. Though sometimes paved, it might often be a dirt road, in places heavily damaged by erosion, earthquakes, landslides and avalanches. The highway itself was built by Soviet military engineers in 1931 so that troops, transportations and provisions could be supplied to what was a very remote outpost of the Soviet empire. And it remains geographically remote today, because there are neither many settlements and people living at the height of 4000m, nor much transport or communications. It all sounded like perfect adventure.

Vi planlegger å entre Tadsjikistan via Anzob-fjellene. Etter å ha besøkt Dushanbe - hovedstaden i Tadsjikistan, med omtrent 600 000 innbyggere - setter vi kursen mot Khorog. På veien må vi kjøre over to fjellpass som er høyere enn 4300 meter. For 150 kilometer kjører vi langs grensen til Afganistan, kun separert av en liten elv. Lenger øst i Pamir, møter vi enda tre pass over 4000 meter, hvorav den siste er på 4655 meter.

We are planning to enter Tajikistan via the Anzob Mountains. After visiting Dushanbe, the capital of Tajikistan with a population of around 600.000, we are heading towards Khorog. On the way we will have to climb two mountain pass roads at a height of more than 4.300 meter. For around 150 km we will drive close to the Afghani border, only separated from it by a small river. Further east through the Pamir’s, we will face another three passages above 4,000 meter whereof the last one is 4,655 meter high.

Eventyret gjennom Pamir-fjellene vil gi oss landskap som kan ta pusten av enhver (se banneret i toppen), interessante avsidesliggende steder og landsbyer svært få visste eksisterte. Vi håper på å se og møte folk som lever i Jurt (telt), som klarer seg uten strøm og vann. Grenseområdene er nøye patruljert av politi og militær på grunn av narkotikasmugling fra Arghanistan til Russland. Hvis alt går bra, får vi et glimt av Afganistans orken!

The adventure tour through Pamir Mountains will reward us with astonishing landscape, interesting remote places and forgotten villages. We will see and hopefully meet people living in Yurts, managing life without electricity or water. The border area is thoroughly patrolled by police and military due to drug transport from Afghanistan to Russia. If everything goes well we will get a view of Afghanistan's desert.


Ødelagt vei
Broken RoadBensinstasjon på Pamir. Vi skal spørre om vi kan betale med VISA-kort.
Gas Station in the Pamirs. We'll ask if we can pay by VISA card.Det lever få, eller ingen dyr på Pamir, men derimot venter mange tusen ørkenrotter på oss i Kasakhstan!
There are few, or none living animals in the Pamirs. On the other hand, thousands of desert rats awaits us in Kazakhstan!

2 comments:

Anonymous said...

her var det jo null comments..

ja artikkelen var litt i lengste laget for å lese mens en egentlig har masse annet å gjøre.. derav kommentarene

Anonymous said...

Håper bare dere møter ikke en annen bil på veien opp i fjella eller på topen :-)

 
  • Sponsorer:
  • Risa Elektriske AS
  • iMap Norge AS
  • Kvalitet og Sikkerhet AS
  • Faktum Software GmbH
  • Raskelund ICT & MEDIA
  • BK Bygg AS
  • SKY Reklam